THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8.2021 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH