Hệ thống cửa hàng Đồng Tiến

DỊCH VỤ GIAO HÀNG

1800.5555.17

STT Ngũ Hành Sơn Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 68 Lê Văn Hiến  0236 3838 268        5:30 AM - 22:30 PM
2 344 Ngũ Hành Sơn 0236 3838 879  5:30 AM - 22:30 PM
3 102 Châu Thị Vĩnh Tế 0236 3838 799 5:30 AM - 22:30 PM
4 43 Bà Bang Nhãn 0236 3272 679 5:30 AM - 22:30 PM

 

STT Hải Châu Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 75 Phan Đăng Lưu 0236.3621.647 5:30 AM - 22:30PM
2 206 - 208 Quang Trung 0236 3.863.370 5:30 AM - 22:30PM
3 161 Hải Phòng 0236 3.824.307 5:30 AM - 22:30PM
4 113 Hoàng Diệu 0236 3.750.756 5:30 AM - 22:30PM
5 108A Nguyễn Hữu Thọ 0236 3.634.678 5:30 AM - 22:30PM
6 383 Núi Thành 0236 3.634.446 5:30 AM - 22:30PM
7 33 Tiểu La 0236 3.626 157 5:30 AM - 22:30PM
8 15 Đống Đa 0236 3.899.191 5:30 AM - 22:30PM
9 56 Quang Trung 0236 3.898.474 5:30 AM - 22:30PM
10 57 Nguyễn Hữu Thọ 0236 3.725.677 5:30 AM - 22:30PM
11 126 Lê Thanh Nghị 0236 3.617.779 5:30 AM - 22:30PM
12 33 Đinh Tiên Hoàng 0236 3.810.168 5:30 AM - 22:30PM
13 142 Lý Tự Trọng 0236 3616 678 5:30 AM - 22:30PM
14 106 Lê Đình Dương 0236 3540 678 5:30 AM - 22:30PM
15 16 Ông Ích Khiêm 0236 3272 468 5:30 AM - 22:30PM
STT Sơn Trà Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 1201 Ngô Quyền 0236. 3987.122 5:30 AM - 22:30 PM
2 07 Phó Đức Chính 0236 3.911.939 5:30 AM - 22:30 PM
3 56 Nguyễn Phan Vinh 0236 3.920.586 5:30 AM - 22:30 PM
4 124 Vân Đồn 0236 3.566.338 5:30 AM - 22:30 PM
5 68 Lê Hữu Trác 0236 3.836.268 5:30 AM - 22:30 PM
6 15 Lê Tấn Trung 0236 3.836.188 5:30 AM - 22:30 PM
7 97 Nguyễn Thị Định 0236 3572 789

5:30 AM - 22:00 PM

8  439 Trần Nhân Tông 0236 3272 456 5:30 AM - 22:00 PM
9 112 Trần Duy Chiến 0236.3525 098 5:30 AM - 22:00 PM
10 133 Lê Tấn Trung 0236.3957 678 5:30 AM - 22:00 PM
11 147 Nguyễn Công Trứ 0236.3838 228 5:30 AM - 22:00 PM
12 90 Vân Đồn 0236.3584.779 5:30 AM - 22:00 PM
13 315 Khúc Hạo 0236. 3272.068 5:30 AM - 22:00 PM

 

STT Thanh Khê Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 193 Nguyễn Hoàng 0236 3.689.986 5:30 AM - 22:30 PM
2 201 Phan Thanh 0236 3.653.355 5:30 AM - 22:30 PM
3 64 Lý Thái Tông 0236 3.761.045 5:30 AM - 22:30 PM
4 743 Trần Cao Vân 0236 3.811.157 5:30 AM - 22:30 PM
5 116 Hà Huy Tập 0236 3.756.667 5:30 AM - 22:30 PM
6 575 Điện Biên Phủ 0236 3.725.785 5:30 AM - 22:30 PM
7 435 Trường Chinh 0236 3.720.383 5:30 AM - 22:30 PM
8 330 Hà Huy Tập 0236 3.636399 5:30AM - 22:30 PM
9 476 Trần Cao Vân 0236 3.668.579 5:30AM - 22:30 PM
10 78 Nguyễn Công Hãng 0236 3.686.268 5:30AM - 22:30 PM
11 07 Nguyễn Đình Tựu 0236 3.272 589 5:30AM - 22:30 PM

 

 

STT Cẩm Lệ Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 214 Cách Mạng Tháng 8 0236 3.698.838 5:30 AM - 22:30 PM
2 94 Ông Ích Đường 0236 3.643.434 5:30 AM - 22:30 PM
3 217 Văn Tiến Dũng 0236 3675 768 5:30 AM - 22:30 PM
4 62 Bắc Sơn 0236 3842 568 5:30 AM - 22:30 PM
5 126 Lê Trọng Tấn 0236 3688.168 5:30 AM - 22:30 PM
6 402 đường 29/03 0236 3699 068 5:30 AM - 22:30 PM
7 116 Nguyễn Phước Lan 02363 528 678 5:30 AM - 22:30 PM
8 47 Cao Sơn Pháo 02363.528.679 5:30 AM - 22:30 PM
9 96 Đinh Châu 02363.685.858 5:30 AM - 22:30 PM
10 16 Lê Đình Kỵ 02363.272.689 5:30 AM - 22:30 PM
11 62 Phan Triêm 02363.528.879  5:30 AM - 22:30 PM
12 Cầu Đỏ - Túy Loan 02363.227.369  5:30 AM - 22:30 PM
13 182 Lương Nhữ Hộc 02363.588.456 5:30 AM - 22:30 PM
STT Hòa Vang Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 Miếu Bông, Hòa Vang 0236 3.687.357 5:30 AM - 22:30 PM
2 Hòa Nhơn, Hòa Vang
0236 3.791.779
5:30 AM - 22:30 PM
STT Liên Chiểu Số điện thoại Thời Gian Hoạt Động
1 265 Kinh Dương Vương 0236 3626 779 5:30 AM - 22:30 PM