THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2021 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH