THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04.2021 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH