THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 02.2022 TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH